PUSAT MEDIASI COVID-19


Jabatan Perdana Menteri

Makluman Terkini

Pusat Mediasi COVID-19


Pusat Mediasi COVID-19 (PMC-19) ditubuhkan oleh Kerajaan bagi membantu orang awam dalam menyelesaikan pertikaian yang berbangkit daripada ketidakupayaan untuk melaksanakan apa-apa obligasi kontraktual yang timbul daripada mana-mana kategori kontrak dalam Jadual [Seksyen 7] Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829] yang disebabkan oleh langkah-langkah yang ditetapkan, dibuat atau diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342] untuk mengawal atau mencegah merebaknya COVID-19. Nilai pertikaian untuk proses mediasi di bawah PMC-19 hendaklah tidak melebihi RM500,000.00, melainkan pertikaian dibawah sektor pembinaan.

Makluman Terkini


Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pindaan Jadual) 2020

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) 2020

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) 2021

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) (No. 2) 2021

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) (No. 4) 2021

Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pindaan) 2022

Peraturan Pengantaraan PMC-19

Kategori Kontrak


Pertikaian yang layak dipertimbangkan:

Semua Jenis Pertikaian Kontrak

Permohonan Mediasi


Muat Turun Borang Persetujuan Mediasi


Borang Persetujuan

Manual PenggunaManual Pengguna

Permohonan Khidmat MediasiPermohonan Mediasi

Soalan Lazim


 1. Apakah itu PMC-19?
 2. Pusat Mediasi COVID-19 (PMC-19) ditubuhkan oleh Kerajaan bagi membantu orang awam atau entiti perniagaan menyelesaikan pertikaian kontrak yang terkesan berikutan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk mengawal atau mencegah penularan wabak COVID-19.

  Semua jenis kategori kontrak komersial yang terkesan akibat PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19 juga boleh dirujuk ke PMC-19. Nilai pertikaian untuk menjalani proses mediasi di bawah PMC-19 hendaklah tidak melebihi RM500,000.00.

 3. Bagaimana cara untuk berhubung dengan PMC-19?
 4. PMC-19 boleh dihubungi melalui e-mel pertanyaan@pmc19.gov.my atau talian pejabat 03–8872 7070.

 5. Berapa lamakah tempoh masa pemprosesan permohonan mediasi di PMC-19?
 6. Tempoh masa pemprosesan permohonan khidmat mediasi melalui PMC-19 adalah selama empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh dokumen permohonan lengkap diterima.

 1. Apakah itu mediasi?
 2. Mediasi atau pengantaraan merupakan suatu kaedah penyelesaian pertikaian secara alternatif yang diiktiraf oleh perundangan di Malaysia di bawah Akta Pengantaraan 2012 [Akta 749]. Mediasi memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian menyelesaikan pertikaian di antara mereka secara baik, cepat dan berkesan tanpa melalui proses Mahkamah.

 3. Bagaimanakah proses mediasi berlangsung?
 4. Mediasi merupakan suatu proses perundingan yang dijalankan secara sukarela dan dimudahcara oleh pihak ketiga iaitu Mediator. Apabila pihak-pihak bertikai mencapai suatu persetujuan dalam sesi mediasi, suatu Perjanjian Penyelesaian hendaklah dibuat secara bertulis, ditandatangani dan akan mengikat pihak-pihak.

 5. Apakah peranan mediator dalam proses mediasi?
 6. Mediator berperanan untuk memudah cara serta membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan pertikaian secara baik, bebas dan tidak berat sebelah. Mediator bertindak sebagai pihak yang berkecuali dan tidak menyebelahi mana-mana pihak bertikai dalam proses mediasi ini.

 7. Apakah kelebihan proses mediasi?
  • Proses mediasi menyelesaikan pertikaian secara baik dalam tempoh masa yang singkat tanpa melibatkan apa-apa proses mahkamah.
  • Proses mediasi dilaksanakan dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang neutral.
  • Mediasi menyediakan mekanisme menang-menang (win-win situation) kepada pihak-pihak yang terlibat.

 8. Apakah akta-akta berkaitan mediasi di Malaysia?
 9. Mediasi di Malaysia diperuntukkan di bawah Akta Pengantaraan 2012 [Akta 749].

 10. Adakah mediasi di bawah PMC-19 tertakluk kepada Akta Pengantaraan 2012?
 11. Tidak, ia tertakluk di bawah peruntukan di dalam Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829].

  1. Apakah syarat untuk mendapatkan khidmat mediasi di bawah PMC-19?
  2. Syarat-syarat untuk mendapatkan khidmat mediasi di bawah PMC-19 adalah seperti berikut:

   • pertikaian disebabkan oleh kegagalan mana-mana pihak untuk melaksanakan apa-apa obligasi kontrak akibat langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk membendung penularan pandemik COVID-19;
   • kedua-dua pihak yang bertikai bersetuju untuk mengikuti proses mediasi di bawah PMC-19;
   • jumlah keseluruhan nilai pertikaian hendaklah tidak lebih daripada RM500,000.00;
   • bukan individu bankrap atau syarikat yang digulungkan; dan
   • pertikaian berlaku dalam negara (domestik).

  3. Adakah permohonan khidmat mediasi yang melibatkan lebih daripada dua pihak dibenarkan di PMC-19?
  4. Proses mediasi melalui PMC-19 hanya dibenarkan untuk pertikaian yang melibatkan dua pihak yang berkontrak sahaja.

  5. Adakah seseorang yang telah diisytiharkan sebagai bankrap atau syarikat yang digulungkan layak memohon khidmat mediasi di bawah PMC-19?
  6. Individu yang bankrap atau syarikat yang digulungkan boleh memohon sekiranya mendapat surat kebenaran untuk menjalani sesi mediasi daripada Jabatan Insolvensi Malaysia.

  7. Bagaimanakah cara untuk memohon untuk menjalani proses mediasi di bawah PMC-19?
  8. Permohonan perkhidmatan mediasi melalui PMC-19 boleh dibuat melalui laman sesawang www.pmc19.gov.my.

  9. Di manakah lokasi/tempat bagi sesi mediasi di bawah PMC-19 akan diadakan?
  10. Lokasi bagi sesi mediasi akan ditetapkan oleh mediator tetapi jika mediator tidak berupaya untuk menyediakan tempat untuk sesi mediasi tersebut, lokasi tersebut akan ditetapkan oleh pihak PMC-19.

  11. Adakah sesi mediasi di bawah PMC-19 boleh dijalankan secara atas talian?
  12. Sesi mediasi di bawah PMC-19 dijalankan secara fizikal namun boleh dijalankan secara atas talian jika terdapat keperluan.

  13. Apakah kriteria untuk sesuatu permohonan mediasi itu dipertimbangkan?
  14. Permohonan hendaklah memenuhi kriteria yang disenaraikan di bawah untuk dipertimbangkan:

   • berjaya melepasi penilaian berkaitan COVID-19;
   • mengemukakan maklumat yang diperlukan dengan betul dan lengkap; dan
   • mengemukakan Borang Persetujuan Mediasi yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bertikai.

  15. Adakah mediasi boleh dijalankan jika salah satu pihak tidak bersetuju?
  16. Tidak, mediasi memerlukan persetujuan daripada kedua-dua belah pihak.

  17. Berapa lamakah sesuatu proses mediasi dilaksanakan?
  18. Satu sesi mediasi akan berlangsung selama 4 jam. Walau bagaimanapun sesi mediasi boleh dilanjutkan bergantung kepada nilai pertikaian.

  1. Adakah pemohon dibenarkan untuk merayu bagi permohonan mediasi yang tidak berjaya?
  2. Permohonan rayuan untuk mendapatkan khidmat mediasi melalui PMC-19 boleh dikemukakan melalui laman sesawang www.pmc19.gov.my.

  3. Bagaimanakah proses rayuan dilaksanakan oleh PMC-19?
  4. Pemohon perlu mengemukakan rayuan melalui sistem PMC-19. Keputusan mengenai rayuan akan dimaklumkan melalui emel kepada pemohon dalam jangka masa 21 hari bermula dari tarikh PMC-19 menerima dokumen lengkap.

  1. Adakah terdapat apa-apa peraturan atau garis panduan yang mengawal selia proses mediasi di PMC-19?
  2. Peraturan atau garis panduan yang mengawal selia proses mediasi di bawah PMC-19 adalah Peraturan Mediasi PMC-19.

  3. Jika pihak-pihak bertikai mempunyai nilai pertikaian melebihi RM500,000.00 (kecuali kontrak pembinaan), apakah jalan penyelesaiannya?
  4. Pihak-pihak boleh merujuk pertikaian tersebut kepada pihak penyedia perkhidmatan mediasi yang berkaitan seperti Malaysian Mediation Centre (MMC), Asian International Arbitration Centre (AIAC) atau mana-mana mediator persendirian.

  5. Apa yang akan terjadi jika seseorang ingkar akan Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) yang telah dipersetujui bersama?
  6. Jika mana-mana pihak ingkar terhadap perjanjian penyelesaian, pihak yang terkesan boleh mengambil tindakan mahkamah terhadap pihak yang ingkar kerana tidak mematuhi Perjanjian Penyelesaian.

  7. Adakah mediasi masih boleh digunakan/dijalankan jika tindakan mahkamah telah pun diambil?
  8. Mediasi di bawah PMC-19 tidak perlu dijalankan sekiranya tindakan mahkamah telah diambil atau pertikaian telah diselesaikan.

  FIRMA GUAMAN MENGUTAMAKAN MEDIASI


  Firma-firma guaman yang tersenarai di bawah merupakan firma yang telah mengambil bahagian dalam Ikrar Mengutamakan Mediasi di bawah PMC-19 untuk membantu pihak-pihak bertikai menyelesaikan pertikaian tanpa perlu di bawa ke mahkamah. Firma-firma guaman ini bersedia untuk memberi khidmat nasihat berkaitan mediasi, persiapan dan strategi-strategi mediasi yang berkesan. Sila ambil perhatian bahawa caj yang berpatutan akan dikenakan dan pihak-pihak terlibat dinasihatkan untuk membincangkan perkara ini terlebih dahulu sebelum mengesahkan pelantikan firma berkaitan.

  Baca selanjutnya

  Hubungi Kami


  Sebarang pertanyaan atau makluman lanjut, sila hubungi kami di

  Pusat Mediasi Covid-19
  Aras 4, Bangunan Setia Perdana 3
  Kompleks Setia Perdana
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62502 PUTRAJAYA
  +603 8872 7070
  Facebook PMC-19
  Pusat Mediasi COVID-19